Naše činnosti

Pokud si nejste jistí, zdali poskytujeme Vámi požadovanou službu, resp. pracujeme ve Vámi hledaném oboru, neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy, navrhneme řešení pro Váš případ.

 

Nemovitosti


 • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)
 • byty a nebytové prostory v budovách a halách
 • družstevní byty
 • průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)
 • zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)
 • dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)
 • občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)
 • inženýrské stavby
 • speciální průmyslové stavby
 • pozemky (včetně zemědělských)
 • trvalé porosty
 • rybníky a vodní nádrže

 

Movité věci


 • oceňování strojů a zařízení
 • oceňování motorových vozidel
 • oceňování zemědělské a manipulační techniky
 • oceňování spotřebního zboží a elektroniky
 • oceňování výpočetní a kancelářské techniky
 • oceňování vybavení a zařízení domácností
 • oceňování vybavení a zařízení restauračních zařízení

 

Podniky


 • ocenění podniku nebo jeho části
 • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • oceňování cenných papírů a jejich derivátů
 • ocenění specifikovaného podnikového majetku
 • ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a vybraných majetkových práv
 • ocenění pohledávek a závazků
 • oceňování nepeněžitých vkladů
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů
  zjišťování pojistné hodnoty