Profesionalita bez kompromisů

Spolehlivost, hluboké a detailní profesní zkušenosti, dokonalá orientace v oboru. Tak lze ve stručnosti charakterizovat naši filozofii přístupu k práci. Jakýkoliv znalecký posudek našeho ústavu stojí v první řadě na bezkompromisní profesionalitě.

Systém kontinuálního vzdělávání našich pracovníků je pro Vás zárukou toho, že Váš posudek bude zpracován rychle, kvalitně a s nejnižšími možnými náklady. Využíváme nejmodernější měřící a výpočetní techniku, která garantuje přesnost a exaktnost všech výstupů.

V neposlední řadě k vysoké profesionální úrovni přispívá i bohatá praxe našich zaměstnanců – zpracováváme přes 2 000 znaleckých posudků ročně.